Rywalizacja Klubu Maratończyk Poznań :) Do klasyfikacji wewnętrznej będą brane osoby reprezentujące barwy klubu Maratończyk Poznań

Goal:Most miles - Running
Country:Poland
Start:Dec 31, 2015 6:00 PM
End:Dec 15, 2016 6:00 PM
53
runners
9.72
months
43,695
miles
5 M
calories
You are not participating
Comments