Zapraszamy do rywalizacji - nagrodą jest pakiet startowy na NASZĄ DYCHĘ 2018.
Rywalizujemy w kategorii kobiet i mężczyzn - warunkiem odebrania nagrody jest udział w biegu w 2017 r.
Nagrodę za rywalizację w 2016 r. odebrał Tomasz Węglarz.

Goal:Most miles - Running
Start:Dec 8, 2016 6:00 PM
End:Mar 31, 2017 5:59 PM
70
runners
3.47
months
16,847
miles
2 M
calories
You are not participating
Comments