Nakręć się na rower!

Podejmij wyzwanie z ROMETEM i wykręć jak największą liczbę kilometrów.

Wskakuj na rower, przejedź najdłuższy dystans i wygraj nasz konkurs.

Dla zwycięzców naszej rywalizacji przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody –
rower oraz akcesoria rowerowe marki ROMET.

Jeśli uważasz, że rower to idealny sposób na spędzanie czasu i gwarancja
adrenaliny oraz fantastycznego samopoczucia to propozycja dla Ciebie. Jazda
na rowerze to nie tylko przyjemna i modna metoda na aktywne spalanie
kalorii, ale także dobra okazja do wyrażenia swojego stylu. Tak więc
wskakuj na swoje dwa kółka i ciesz się tym wszystkim.

Aby zachęcić Cię do jeszcze większej aktywności nasza marka przygotowała
zdrową rywalizację. Wykręć jak najwięcej kilometrów (możesz także dorzucić
do tego bieganie). Dla 20-stu najbardziej wytrwałych przekażemy nagrody:
rower i zestawy akcesoriów marki Romet!

Chcesz czerpać z życia jeszcze więcej?

Weź udział w naszej rywalizacji, wygraj i rozwijaj swoją pasję na rowerze

Jedź wszędzie na rowerze. Im więcej kilometrów, tym większe szanse na wygraną.

Regulamin Rywalizacji „Wykręć największa liczbę kilometrów na rowerze!”

1.Organizatorem rywalizacji „Wykręć największa liczbę kilometrów na rowerze!” (dalej: Rywalizacja)

jest IQ Media Sp. z o.o., Półkole 46, 30-199 Rząska

1.1.Sponsorem nagród w Rywalizacji jest Arkus & Romet Group Sp. z o.o. Podgrodzie 32C, 39-200 Dębica.

1.2. Przystąpienie do Rywalizacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2.1. Rywalizacja przeprowadzona jest w dniach od 2017-05- 01 do 2017-05-31.

2.2. Udział w Rywalizacji może wziąć każda pełnoletnia osoba fizyczna zaproszona do uczestnictwa poprzez serwis Endomondo.com.

2.3. Udziału w Rywalizacji nie może wziąć:

a) osoba nie będąca rezydentem Rzeczpospolitej Polskiej,

b) pracownicy lub osoby powiązane z Organizatorem oraz członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo).

3.1. Nagrody główne w Rywalizacji stanowią:

1) Rower Rambler 27,5 model 4.0 o wartości brutto : 2.849,- zł

i tak jak rok temu 19 zestawów akcesoriów – każdy zestaw o wartości 80 zł brutto

3.2. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.

3.4. W przypadku braku dostępności danej nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do zaproponowania Uczestnikowi innego produktu, o takiej samej bądź podobnej wartości użytkowej.

4.1. Udział w Rywalizacji polega na:

a.a)Dołączeniu do Rywalizacji poprzez serwis Endomondo.com

4.2. Trening musi być zarejestrowany z wykorzystaniem technologii GPS – treningi dodawane ręcznie nie będą brane pod uwagę.

4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania nagrody lub całkowitego usunięcia Uczestnika z Rywalizacji, w przypadku wykrycia prób oszustwa. Może to nastąpić bez uprzedniej informacji oraz bez podania przyczyn i bez możliwości ponownego wzięcia udziału w danej Rywalizacji.

5.1. Spośród wszystkich uczestników, którzy spełnili wymogi określone w ust. 4.1 oraz 4.2 i nie zostały wykluczone z udziału w Rywalizacji, Organizator wybiera zwycięzców nagród pierwszego stopnia na podstawie liczby przebytych kilometrów. Nagrodzone zostaną osoby, które przebędą na treningach najwięcej kilometrów.

5.2. Nagrody główne zostaną przesłane do osób nagrodzonych, na podany adres, w terminie 45 dni od ogłoszenia wyniku Rywalizacji.

5.3 Zwycięzcy zostaną powiadomieni o sposobie dostarczenia nagród poprzez pocztę elektroniczną. Brak odpowiedzi w ciągu 21 dni będzie równoznaczny z rezygnacją z udziału w konkursie i będzie skutkował przekazaniem nagrody następnej w kolejności osobie, zgodnie z wynikami rywalizacji.

6.1. Każdy uczestnik Rywalizacji może złożyć reklamację dotyczącą sposobu przeprowadzenia Rywalizacji w ciągu 14 dni od poinformowaniu o wynikach Rywalizacji w sposób określony w ust. 6.2.

6.2. Reklamacja może być złożona pisemnie, na adres Organizatora, z dopiskiem „Wykręć największa liczbę kilometrów na rowerze!”, lub wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres support@endomondo.com w temacie wpisując „Wykręć największa liczbę kilometrów na rowerze!”.

6.3. Każda reklamacja powinna zawierać w szczególności:

a) dane uczestnika, który składa reklamację, w szczególności jego imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej,

b) określenie żądania uczestnika Rywalizacji,

c) uzasadnienie reklamacji,
d) inne dane pomocne w rozpatrzeniu reklamacji.

6.4. Organizator udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

6.5. Uczestnik Rywalizacji niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia reklamacji może wnieść stosowne odwołanie do sądu właściwego dla siedziby Organizatora.

7.1. Uczestnik Rywalizacji nie może żądać zamiany nagrody na inny przedmiot, ani też wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego w zamian za przyznane w drodze Rywalizacji nagrody.

7.2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie skutki niedotrzymania przez uczestnika Rywalizacji warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności mogących rodzić niebezpieczeństwo odebrania nagrody przez osobę nieuprawnioną.

7.3. Biorąc udział w Rywalizacji jego uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

Goal:Most miles - Cycling (Sport), Cycling (Transport), Mountain biking  (GPS tracked workouts only)
Prize:Rower Rambler 27,5 model 4.0 o wartości 2 849 zł oraz 19 zestawów akcesoriów – każdy o wartości 80 zł
Country:Poland
Start:Apr 30, 2017 6:00 PM
End:May 31, 2017 5:59 PM
68,340
participants
62.73
years
5.44 M
miles
326 M
calories
(no name provided)

Dziękujemy wszystkim za udział w rywalizacji "Wykręć największą liczbę kilometrów na rowerze", której partnerem i fundatorem nagród był ROMET. Jesteście wspaniali, wspólnie wykręciliśmy blisko 9 milionów kilometrów i spaliliśmy 333 miliony kalorii!

Wielkie brawa dla każdego oraz gratulacje dla zwycięzców:

1. Pablo .Cn
2. Kazimierz Piechówka
3. Marcin kaido2 CykloOpole
4. Adam Leszczyński
5. Adrian Szadura
6. Henryk Jankowski
7. zbig_or Żagań
8. Radek Krupa
9. Grzesiek R
10. Łukasz Kroczka
11. Mirosław Kręcisz
12. Rafał Nowak
13. Stanisław Górniak
14. jerzy zbigniew ponieważ
15. Wojtek Bańkowski
16. Achom
17. Sebastian Wywiał
18. Jacek Cendrowski
19. Grzegorz Czech
20. Dawid Południak
20. Norbert Sawicki

You are not participating