PRZYGOTUJ SIĘ DO IMPREZY ORAZ ZDOBĄDŹ PAKIET STARTOWY!

Zasady uczestnictwa i nagrody:
1. Organizatorem rywalizacji jest Korona Wielkopolski.
2. Każda pełnoletnia osoba fizyczna może uczestniczyć w rywalizacji.
3. Dołączenie do rywalizacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
4. Rywalizacja prowadzona będzie w etapach:
I etap 27.07.2017 - 27.08.2017 / Ostrów Wielkopolski
II etap 17.08.2017 - 17.09.2017 / Oborniki
III etap 1.09.2017 - 01.10.2017 / Poznań
IV etap 05.10.2017 do 5.11.2017 / Pleszew
5. W każdym etapie do wygrania będą dwa pakiety startowe za największą ilość aktywnych minut.
6. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny oraz nie mogą być przekazywane na rzecz osób trzecich.
7. Udział w rywalizacji polega na dołączeniu do rywalizacji oraz odbyciu treningów zgodnie z dostępnymi dyscyplinami.
8.Trening musi być zarejestrowany z wykorzystaniem technologii GPS – treningi dodawane ręcznie nie będą brane pod uwagę.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania nagrody lub całkowitego usunięcia Uczestnika z Rywalizacji, w przypadku wykrycia prób oszustwa. Może to nastąpić bez uprzedniej informacji oraz bez podania przyczyn i bez możliwości ponownego wzięcia udziału w danej Rywalizacji.
10. Każdy uczestnik Rywalizacji może złożyć reklamację dotyczącą sposobu przeprowadzenia Rywalizacji w ciągu 14 dni od poinformowaniu o wynikach Rywalizacji wysyłając maila na adres biuro@KoronaWielkopolski.pl z dokładnym opisem problemu.
11. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni.

Goal:Most active minutes - Walking (Fitness), Running  (GPS tracked workouts only)
Prize:Nagrody w każdym etapie! Za 1 miejsce: Pakiet startowy na zawody Za 2 miejsce: Pakiet startowy na zawody
Country:Poland
Start:Jul 26, 2017 6:01 PM
End:Aug 27, 2017 5:59 PM
29
participants
7.81
days
815
miles
96,119
calories
You are not participating
Comments