Rywalizacja dla Pracowników KGHM Polska Miedź SA (Oddziały i Spółki)

Regulamin rywalizacji „KGHM ZG RUN 2018”

1. Organizatorem rywalizacji „KGHM ZG RUN 2018 ” jest Administrator Społeczności Biegaczy ZG RUN.
2. Rywalizacja przeprowadzona będzie w dniach od 2018-01-01 godz. 00.00 do 2018-12-31 godz.23.59.
3. Udział w rywalizacji wymaga dołączenia do rywalizacji w aplikacji Endomondo, co jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
4. Uczestnikiem rywalizacji może być tylko pracownik oddziału lub spółki KGHM.
5. Nazwa uczestnika w rywalizacji powinna go jednoznacznie identyfikować jako pracownika KGHM z nazwiska i imienia.
6. Uczestnicy nie będący pracownikami KGHM oraz anonimowi będą z końcem każdego kolejnego miesiąca usuwani z listy bez uprzedzenia.
7. Trening musi być zarejestrowany przez uczestnika rywalizacji z wykorzystaniem technologii GPS – treningi dodawane ręcznie bez zapisanego śladu nie będą brane pod uwagę w wynikach rywalizacji.
8. Każdy trening na żądanie winien być udostępniony Administratorowi lub innym uczestnikom rywalizacji KGHM ZG RUN 2018, w pełnym zakresie.
9. Treningi należy wgrywać systematycznie i niezwłocznie w dniu odbycia treningu, aby inni uczestnicy mogli na bieżąco śledzić rywalizację.
10. Ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu rywalizacji.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie, o ile zmiany te nie będą naruszały istotnej treści Regulaminu.
12. Organizator życzy udanej rywalizacji, oczywiście w charakterze Fair-Play.

Powodzenia

Goal:Most miles - Running, Orienteering
Start:Dec 31, 2017 11:00 PM
End:Dec 31, 2018 10:59 PM
171
participants
1.81
years
102,031
miles
13 M
calories
You are not participating
Comments