Rywalizacja przeznaczona TYLKO dla absolwentów, nauczycieli oraz uczniów II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie.
Regulamin całorocznej biegowej/rowerowej rywalizacji nauczycieli, absolwentów oraz uczniów II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie.
1. Do udziału w rywalizacji potrzebny jest dowolny telefon /licznik rowerowy z GPSem wraz z zainstalowaną darmową aplikacją ENDOMONDO.
2. Uczestnik (którym może być TYLKO:
nauczyciel, absolwent lub uczeń II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie) winien zalogować się na stronie www.endomondo.com oraz uzupełnić swój profil o podstawowe dane (i ewentualnie zdjęcie), a następnie klikając na 2lo.traugutt.net w link prowadzący do strony rywalizacji wybrać „Przyłącz”.
3. Treningi odbywamy koniecznie z uruchomianą aplikacją (przed jego rozpoczęciem warto sprawdzić, czy telefon „znalazł” sygnał GPS). Zaliczane będą tylko jazdy/biegi zarejestrowane przez urządzenia GPS. Wyklucza się ręczne dodawanie danych.
4. Wskazane jest, aby odbywać treningi z włączoną transmisją danych do Internetu (wtedy aktywność zapisywana jest w czasie rzeczywistym). Jeśli ktoś nie posiada w abonamencie transmisji danych, trening odbywa z włączonym ENDOMONDO, a dane przesyła tuż po jego zakończeniu, najpóźniej do północy tego samego dnia, kiedy się odbył przez dowolne Wi-Fi.
5. Do rywalizacji można przystąpić do końca roku kalendarzowego (do 31 grudnia). Dopuszcza się dołączenie w terminie późniejszym, o ile liczba przejechanych/przebiegniętych kilometrów w dniu przyłączenia nie spowoduje zajęcia miejsca w pierwszej piątce.
6. W przypadku złamania regulaminu organizator udziela ostrzeżenia. Otrzymanie drugiego ostrzeżenia jest równoznaczne z wykluczeniem z rywalizacji.
7. Udział w rywalizacji jest dobrowolny i odbywa się na własną odpowiedzialność. Organizator nie zapewnia bezpieczeństwa ani opieki uczestnikom. Udział w rywalizacji wyklucza prawo do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń (w tym prawnych czy finansowych) z tytułu urazów, kontuzji, wypadków, kradzieży sprzętu czy też jakichkolwiek innych zdarzeń powstałych na skutek udziału w rywalizacji.
Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców/prawnych opiekunów oraz na ich odpowiedzialność.
8. Rowerzystów obowiązuje jazda w kasku, zgodna z aktualnie obowiązującym “Prawem o ruchu drogowym”. Wyklucza się jazdę na rowerze o napędzie mechanicznym.
9. Uczestnicy rywalizacji znajdujący się na pierwszych trzech miejscach zobowiązani są do upubliczniania danych o swoich aktywnościach, w tym mapki ze śladem GPS, średnią prędkość, pokonany dystans itd. (aplikacja podaje to automatycznie, należy tylko upublicznić). Osoby próbujące rywalizować w sposób nieuczciwy muszą liczyć się z usunięciem z rywalizacji. Rywalizacja ma być przede wszystkim dobrą zabawą.
10. Treningi odbywane w trzech ostatnich dniach rywalizacji należy koniecznie dodawać natychmiast po ich ukończeniu. „Hurtowe” dodawanie kilku treningów jednego dnia będzie podstawą do wykluczenia z rywalizacji.
11. W związku z „wejściem w życie” RODO, uczestnicy rywalizacji wyrażają zgodę na publikację imienia i nazwiska na stronie szkoły oraz na szkolnych profilach społecznościowych. Brak takiej zgody wyklucza z rywalizacji.
12. Organizatorzy rywalizacji dają sobie prawo do dopisywania kolejnych punktów regulaminu w czasie jej trwania, jeśli zajdzie taka konieczność.
13. Udział w rywalizacji oznacza bezwarunkową akceptację powyższego regulaminu.

Goal:Most miles - Running  (GPS tracked workouts only)
Start:Sep 2, 2018 8:00 PM
End:Jun 20, 2019 8:00 PM
18
runners
18.21
days
2,902
miles
321,967
calories
You are not participating
Comments