Szuramy w lutym, nie ma, że boli. Nie ma, że pada, leje, śnieży czy jest ciapsko. Szuramy!

Całość można oglądać też na www.szuranie.pl a dokładnie TUTAJ: http://www.szuranie.pl/rywalizacja-szuranie-pl-na-endomondo/

Goal:Most miles - Running
Prize:I nagroda - Tytuł "Szuracza Lutego 2013"
Start:Jan 31, 2013 11:00 PM
End:Feb 28, 2013 10:59 PM
66
runners
1.18
months
5,399
miles
759,521
calories
You are not participating
Comments