KLUB BIEGACZY: "ITMBW KRAKÓW"

"I Ty Możesz Być Wielki - ITMBW Kraków"
(w skrócie ITMBW - Kraków)

Jest to klub zapalonych miłośników aktywnej formy spędzania wolnego czasu biegając. Jako grupa zapaleńców zawsze możemy na siebie liczyć. Służymy sobie doświadczeniem, wspaeciem, dobrymi radami w przygotowaniu przed indywidualnymi startami. Domyślnym celem dla każdego członka jest pokonywanie własnych słabości, wyznaczanie sobie największych wyzwań i konsekwencja i ich realizacja, której zwieńczeniem może być kiedyś (bądź już jest) przebieganie biegów maratońskich (41,195 km) - bycie wielkim!

SRTONA KLUBU:
https://www.facebook.com/itmbw

Sport:Running
Access:Open for everyone
Members:74
Comments